18 + 12 θέσεις στο Δήμο

Στην κάλυψη 30 θέσεων υπαλλήλων για την καθαριότητα προχωρά ο Δήμος καθώς το θέμα πρόκειται να συζητηθεί απόψε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να επικυρωθεί, εφόσον πιέζουν οι ανάγκες και μια και δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για να προσληφθούν και να αναλάβουν καθήκοντα οι 36 επιτυχόντες μόνιμοι υπάλληλοι, η Δημοτική Αρχή προσανατολίστηκε στην κάλυψη των κενών με 8μηνίτες και διμηνίτες.

Ειδικά για τους πρώτους 18 υπαλλήλους που θα ασχοληθούν με συμβάσεις 2 μηνών οι διαδικασίες πρόσληψης θα είναι άμεσες, καθώς ο Δήμος έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην πρόσληψη απευθείας, θα δοθεί όμως ένα διάστημα λίγων ημερών για να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι.

Αυτό θα γίνει μετά την τυπική έγκριση της απόφασης που αναμένεται να επικυρωθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, πράγμα που σημαίνει πως στα μέσα Μαρτίου το προσωπικό θα έχει αναλάβει καθήκοντα. Η εισήγηση για τους διμηνίτες που αφορά 13 εργάτες και 5 οδηγούς θα γίνει απόψε από τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Κατζανό.

Στην ίδια συνεδρίαση θα γίνει απόψε η εισήγηση από τον Αντιδήμαρχο, Νίκο Καρασάββα, για 12 οχταμηνίτες με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Πρόκειται για 9 εργάτες και τρεις οδηγούς που θα απασχοληθούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.