20 θέσεις στο Δήμο

574

Μέχρι και σήμερα Δευτέρα το μεσημέρι έχουν δικαίωμα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις στο Δημαρχείο για την κάλυψη των 12 + 8 θέσεων με τρίμηνες και δίμηνες συμβάσεις αντίστοιχα. Για την προκήρυξη έγραψαν αποκλειστικά τα «Νέα της Λέσβου» από την έναρξη της προθεσμίας την περασμένη Πέμπτη, ενώ έχουν προηγηθεί ρεπορτάζ και από τη σελίδα μας «Ευκαιρίες Εργασίας» και από το καθημερινό φύλλο της εφημερίδας μας με τις εγκρίσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και εν όψει της επικύρωσης, που αναμενόταν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου όπως θα θυμούνται οι αναγνώστες μας.

Πρόκειται για 12 συμβασιούχους που θα απασχοληθούν στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και της πυρασφάλειας των δασών, καθώς και για τους 8 υπαλλήλους που θα απασχοληθούν στην Τεχνική Υπηρεσία και συγκεκριμένα στον Τομέα της Αυτεπιστασίας, με σκοπό την αποκατάσταση πεζοδρομίων, πλακόστρωτων, φθορών σε πάρκα και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

 

Οι θέσεις

 

Για τις πρώτες 12 θέσεις που αφορούν στην πυροπροστασία οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

– 3 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χειριστές μηχανημάτων έργου

– 3 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Οδηγοί

– 6 υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – Γενικών καθηκόντων.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Δημαρχείο (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη, τηλ.: 22513 – 50596 – αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου Ευμορφία Τυρή) και τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα παρακάτω:

– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους και ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

– Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού και αντιστοιχία.

– Ισχύουσα άδεια οδήγησης Β’ ή Γ’ κατηγορίας, όπου απαιτείται.

– Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), όπου απαιτείται.

– Άδεια χειριστή μηχανημάτων, όπου απαιτείται.

– Κατά περίπτωση όποιο άλλο δικαιολογητικό θεωρείται απαραίτητο για κάθε ειδικότητα.

 

Για τους 8

 

Σήμερα το μεσημέρι εκπνέει επίσης η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τις 8 θέσεις στην Υπηρεσία Αυτεπιστασίας, με μικρές διαφοροποιήσεις στα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ειδικότητα. Οι θέσεις αφορούν:

-1 υπάλληλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Οδηγό

– 3 υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – Γενικών καθηκόντων

– 2 υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – Βοηθούς Καλουπατζήδων

– 2 υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – Βοηθούς Μπετατζήδων.