200 θέσεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων

Εκδόθηκε εκ νέου από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για την κάλυψη 200 θέσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ).

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων,  των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος της προκήρυξης.

Πρόκειται για προσλήψεις με 8μηνες συμβάσεις ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών κατηγοριών, πληροφορικής, αρχαιολόγων, τοπογράφων μηχανικών, αρχιτεκτόνων, οικονομικού, ζωγράφων, γλυπτών, γραφιστών, λογιστών, συντηρητών, πωλητών εκμαγείων για μουσεία, και εργατών.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ η εργασία προσφέρεται στις αρχαιολογικές υπηρεσίες των ακόλουθων Δήμων ανάλογα με την ειδικότητα:

Αθηναίων, Δ.Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Λαυρεωτικής, Ελευσίνας, Αίγινας, Επιδαύρου, Άργους -Μυκηνών, Πατρέων, Θηβαίων, Ρόδου, Αρχαίας Ολυμπίας, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Δωδώνης, Καβάλας, Θάσου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Ηρακλείου Κρήτης, Θήρας, Μυκόνου, Μονεμβασιάς, Σπάρτης, Αγίου Νικολάου Κρήτης, Σητείας, Ρεθύμνου, Αμφίπολης, Δελφών και Χανίων.

 

Αιτήσεις 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 10564 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 37 22 500).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για να ενημερώνονται για την προκήρυξη και για τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεών τους.