Μία εβδομάδα για τις 16 μόνιμες θέσεις

Μέχρι την άλλη Τρίτη 13 Νοεμβρίου μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι στο ΑΣΕΠ για τις 118 θέσεις μόνιμου προσωπικού στις Περιφέρειες και σε μικρούς νησιωτικούς Δήμους, εκ των οποίων, όπως ήδη έχουν γράψει τα «Νέα της Λέσβου», η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα καλύψει 9 θέσεις σε Λέσβο και Λήμνο, ενώ 7 υπάλληλοι θα στελεχώσουν τους Δήμους Αγίου Ευστρατίου, Ψαρών και Οινουσσών, στο πλαίσιο της υποστήριξης της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, εντός του δεδομένου περιοριστικού περιβάλλοντος που απορρέει από τον κανόνα προσλήψεων – αποχωρήσεων λόγω μνημονίων.

Οι 9 θέσεις που θα καλυφθούν σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι:

  • 1 ΠΕ Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων
  • 2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  • 1 ΠΕ Μηχανικών – Τοπογράφων Μηχανικών
  • 1 ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
  • 1 ΠΕ Μηχανικών Μηχανολόγων
  • 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • 1ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Κοινωνικών Λειτουργών
  • 1 ΠΕ Μηχανικών – Πολιτικών Μηχανικών.

Στον Δήμο Αγίου Ευστρατίου θα προσληφθούν 2 υπάλληλοι ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού, στον Δήμο Ψαρών ένας υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ένας υπάλληλος ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής και στον Δήμο Οινουσσών 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού και 1 ΠΕ Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ μέσω της ιστοσελίδας του, ενώ μέχρι τις 16 Νοεμβρίου θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ την αίτηση υπογεγραμμένη με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά  στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη

10Κ/2018

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν αναλυτικά την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr ή να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του νησιού μας.