588 μόνιμες θέσεις για τα σωφρονιστικά καταστήματα

Από τις 12 Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη 588 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ωστόσο όσοι ενδιαφερόμενοι από τα νησιά μας υποβάλλουν αιτήσεις και έχουν ελπίδα να ασχοληθούν στο πλησιέστερο σωφρονιστικό κατάστημα που είναι αυτό της Χίου, αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς στη Χίο δεν κατανέμεται καμία θέση από τις εκπαιδευτικές κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ενώ από την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπονται 11 μόλις θέσεις για τη Χίο.

Πρόκειται για την προκήρυξη 6Κ/2018 για την οποία οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ μέχρι και την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, ενώ η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 2ας Ιουλίου 2018, ημέρας Δευτέρας στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2018

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Μεταξύ των ειδικοτήτων που θα καλυφθούν είναι: Γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, υπάλληλοι φύλαξης, προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, σωφρονιστικοί υπάλληλοι κ.ά..

 

Η κατανομή

 

-Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 24  θέσεις, Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Παθολογίας), ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Ψυχιατρικής), ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Σωφρονιστικός Ενηλίκων και ΠΕ Ψυχολόγων.

-Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 7 θέσεις, Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας – ειδ. Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας – ειδ. Νοσηλευτικής.

-Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 557 θέσεις, Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν αναλυτικά την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ή να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του τόπου μας.