8 συμβασιούχοι στην Αυτεπιστασία

Σε επαφή με το γραφείο προσωπικού του Δήμου θα πρέπει να βρίσκονται από αυτήν την εβδομάδα οι άνεργοι του τόπου μας, που θέλουν να απασχοληθούν ως συμβασιούχοι στο Δήμο στον τομέα αυτεπιστασίας. Συνολικά πρόκειται να καλυφθούν άμεσα 8 θέσεις υπαλλήλων γενικών καθηκόντων  για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών βελτίωσης και συντήρησης κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών δρόμων, ακτών, κλπ.

 

Εκτός ΑΣΕΠ

 

Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν με δίμηνες συμβάσεις για τις ανάγκες της θερινής περιόδου και η πρόσληψή τους θα γίνει εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ. Αυτό προβλέπεται για συμβάσεις βραχύβιας διάρκειας. Με άλλα λόγια ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προσλάβει απευθείας τα άτομα της αρεσκείας του για τη στελέχωση των συγκεκριμένων θέσεων. Ωστόσο η παρούσα Δημοτική Αρχή, όπως και η προηγούμενη, δίνει ένα περιθώριο τριών ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις θα ξεκινήσει χωρίς πρόσκληση αμέσως μόλις ο Δήμος πάρει την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, κάτι που θα συμβεί εντός των ημερών. Επί της ουσίας ο Δήμος κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικύρωσε την πρόσληψη των 8  συμβασιούχων και αυτό που απομένει είναι η τυπική έγκριση της νομιμότητας των αποφάσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Προκειμένου να κατανοήσουν περισσότερο τις διαδικασίες οι αναγνώστες μας να εξηγήσουμε ότι η διαδικασία της έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν αφορά μόνο τις προσλήψεις, αλλά κάθε απόφαση που λαμβάνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου. Με άλλα λόγια, μετά από κάθε συνεδρίαση το πακέτο των αποφάσεων που λαμβάνονται αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έγκριση, όπως έγινε και με την τελευταία συνεδρίαση. Μόλις η έγκριση φθάσει στη Μυτιλήνη ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη των 8 θέσεων εργατών γενικών καθηκόντων για τον τομέα Αυτεπιστασίας.

Με τα παραπάνω δεδομένα, όπως σημειώνουμε ήδη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται από αυτήν την εβδομάδα σε επαφή με το γραφείο προσωπικού του Δήμου, ώστε μόλις φθάσει η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στη Μυτιλήνη να ζητήσουν να υποβάλουν αίτηση για τον τομέα αυτεπιστασίας, δεδομένου πως δεν θα δημοσιευθεί προκήρυξη στον Τύπο.

Σημειωτέον πως αυτές τις μέρες αναμένεται να φτάσει πρώτα η έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τις 12 θέσεις με 3μηνες συμβάσεις για την Πολιτική Προστασία του Δήμου που θα καλυφθούν με τον ίδιο τρόπο αλλά πρώτες, καθώς η έγκρισή τους προηγείται της έγκρισης για τις θέσεις στην Αυτεπιστασία.