Αιτήσεις για την Προκήρυξη του ΕΟΠΥΥ

Την Πέμπτη το απόγευμα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ανάρτησης της Προκήρυξης για την κάλυψη 215 θέσεων στον ΕΟΠΥΥ, εκ των οποίων μία θέση φαρμακοποιού κατανέμεται στην περιοχή μας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, επανερχόμαστε λοιπόν και στο σημερινό μας φύλλο από τη σελίδα μας «Ευκαιρίες Εργασίας» ώστε να ενημερώσουμε έγκαιρα τους ενδιαφερόμενους.

Όπως ήδη έχουμε γράψει, όλες οι θέσεις της Προκήρυξης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας αφορούν προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και οι περισσότερες ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι ιατρικές, αλλά περιλαμβάνονται και κάποιες θέσεις φαρμακοποιών, μεταξύ των οποίων και για τη Μυτιλήνη, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Άλλη μια θέση φαρμακοποιού προβλέπεται για τη γειτονική Χίο, ενώ οι άλλες θέσεις για τις οποίες θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες αφορούν ιατρικό προσωπικό έχουν κατανεμηθεί στις εξής περιοχές: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Κοζάνης, Χανίων, Λασιθίου, Τρικάλων, Ηλείας, Αργολίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Κυκλάδων, Έβρου, Αχαΐας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου και Λάρισας.

 

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι, Τ.Κ.:15123, απευθύνοντάς την στην Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπόψη: κας Μαγκλάρα Χρυσούλας, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6871719 ή κας Μαυρίδου Αικατερίνης, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6871717 ή κας Κουρούκλη Ελευθερίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6871774.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ να θυμίσουμε πως έχει δημοσιευθεί ολόκληρη στο φύλλο της 4ης Σεπτεμβρίου από τα «Νέα της Λέσβου».