Από την επίσκεψη του Σ. Θεοδωράκη στο Δημαρχείο Λέσβου

2348