Άρχισαν οι αιτήσεις για τις 588 μόνιμες θέσεις στις φυλακές

706

Ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ (asep.gr) για την προκήρυξη 6Κ/2018, που αφορά 588 μόνιμες θέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πρόκειται για προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Σωφρονιστικών Καταστημάτων της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και η γειτονική Χίος για έναν μικρό όμως αριθμό θέσεων. Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι: Γιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, υπάλληλοι φύλαξης, προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, σωφρονιστικοί υπάλληλοι κ.ά.

 

Η κατανομή

 

-Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 24 θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Παθολογίας), ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Ψυχιατρικής), ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Σωφρονιστικός Ενηλίκων και ΠΕ Ψυχολόγων.

-Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 7 θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας – ειδ. Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας – ειδ. Νοσηλευτικής.

-Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 557 θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν και την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης υπογεγραμμένη με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 2 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητούν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ή από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Λέσβου.