Φωτοσχόλια

Φωτοσχόλιο

Γι’ αυτή την παράβαση δεν προβλέπει - δυστυχώς - κανένα πρόστιμο ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας!