Φωτοσχόλια

φωτοσχόλιο

Χρόνια και χρόνια για μερικά μέτρα τσιμέντο δρόμου περιμένουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Πληγωνίου, με την εικονιζόμενη τραγική βατότητα στην πίσω είσοδο...