Φωτοσχόλια

Φωτοσχόλιο

Στην αριστερή φωτογραφία από την οδό Θεοφίλου Χατζημιχαήλ στην Καλλιθέα, βλέπουμε την αποκατάσταση σκάμματος της ΔΕΥΑΛ μετά από επισκευή στο δίκτυο. Ο εργολάβος έριξε...