Φωτοσχόλια

Φωτοσχόλιο

Μέτρα προστασίας των πεζών περιμετρικά του Τελωνείου Μυτιλήνης λόγω της μόνωσης που γίνεται στην ταράτσα aν και για φρεσκάρισμα, παρ ότι έρχεται καλοκαίρι και...