Φωτοσχόλια

Φωτοσχόλιο

Σε δραματική κατάσταση έχει περιέλθει το γηπεδάκι του Συνοικισμού, που είναι ο μοναδικός δημόσιος χώρος άθλησης για τη νεολαία της περιοχής. Γι’ αυτό πρέπει...