Ψαρευτικό Πάθος

Ας Δολώσουμε!

Παραγάδι…

Φωτοσχόλιο

Ε, λοιπόν, ο Γεραγώτης εργολήπτης Στρατής Ψαρός τον έχει ξεπεράσει τον Γεραγώτη επιχειρηματία Θεμιστοκλή Αθανάση στον μπαξέ με τα λεμόνια-γίγαντες που παράγει! Είναι ενδεικτικό...