Παραγάδι…

Φωτοσχόλια

Φωτοσχόλιο

Είναι αυτή εικόνα χριστουγεννιάτικης αγοράς; Χορταριασμένα και μαύρα πεζοδρόμια από την απλυσιά, μέχρι και δέντρα (συκιά!) φυτρώνουν, ενώ από τις «οβίδες» των αδέσποτων ο...