Φωτοσχόλιο

Φωτοσχόλιο

Φωτοσχόλιο

Φωτοσχόλιο

Φωτοσχόλιο

Φωτοσχόλιο

Φωτοσχόλιο

Φωτοσχόλιο

Φωτοσχόλια

Φωτοσχόλιο

Βρισκόμαστε στα σύνορα του περιβάλλοντος χώρου της μαρίνας Μυτιλήνης με τον σταθμό των Αστικών λεωφορείων στο χώρο του πάρκινγκ. Παρασκευή  πρωί, ο ήλιος έχει...