φωτοσχόλιο

φωτοσχόλιο

Φωτοσχόλιο

φωτοσχόλιο

φωτοσχόλιο

φωτοσχόλια

φωτοσχόλιο

φωτοσχόλιο

φωτοσχόλιο

φωτοσχόλιο

Φωτοσχόλια

Φωτοσχόλιο

Σε αυτό το σημείο του πάρκου της Αγίας Ειρήνης, από την προηγούμενη ακόμα Δημοτική Αρχή ο χώρος ήταν περιφραγμένος με μεγάλα κόντρα πλακέ, καθώς...