«Χαμηλή η πτήση» για τα μουσεία

333

Χαμηλή πτήση κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού στην κατανομή προσωπικού για τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων στο νησί μας, καθώς εγκρίθηκαν μόλις δύο θέσεις για την κάλυψη των κενών κατά την προσεχή θερινή περίοδο.

Το παραπάνω έρχεται σε αντίθεση με την τακτική που ακολουθούνταν μέχρι πέρυσι, όπου είχαμε περισσότερες θέσεις προκειμένου να είναι ανοιχτοί και επισκέψιμοι όλοι οι χώροι πολιτισμού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την απόφαση θα καλυφθούν σε όλη την χώρα 1.314 θέσεις με 7μηνη διάρκεια συμβάσεων των υπαλλήλων, ενώ η δημοσίευση της προκήρυξης αναμένεται μέχρι και τα τέλη Απριλίου.

Οι θέσεις αφορούν σε διάφορες ειδικότητες (όπως ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΤΕ Λογιστικού, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Εργατών), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι δύο συμβασιούχοι που θα προσληφθούν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου θα απασχοληθούν ως ημερήσιοι φύλακες.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με την εποπτεία του ΑΣΕΠ και η κατανομή του προσωπικού ανά Μουσείο, Αρχαιολογικό Χώρο ή Μνημείο, θα καθοριστεί από τον Προϊστάμενο της κάθε Υπηρεσίας. Για το φυλακτικό προσωπικό (Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων και Νυχτοφύλακες Αρχαιοτήτων) και το προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

 

Μέσω κοινωφελούς εργασίας

Παράλληλα με τις αιτήσεις του εποχικού προσωπικού που θα εγκριθούν από το ΑΣΕΠ, πριν από το Πάσχα αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη πρόσκληση για Κοινωφελή Εργασία του 2018 που θα αφορά στην πρόσληψη 750 υπαλλήλων σε φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό. Οι ωφελούμενοι θα επιλεγούν από τον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα παρακάτω επτά κριτήρια κατάταξης:

-Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες

– Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες

– Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και άνω

– Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό

– Την ηλικία

– Τον αριθμό ανήλικων τέκνων

– Τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.