Επιδοτούμενες θέσεις στον ιδιωτικό τομέα

Ξεκίνησε από την περασμένη Τετάρτη η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας για την πρώτη φάση του προγράμματος επιδότησης νέων θέσεων εργασίας «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας», που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διαδικτυακά στο http://www.oaed.gr/.

Η επιδότηση αφορά 6.000 θέσεις για άνεργους, κατόχους πτυχίου, μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού, έως 39 ετών. Η κατεύθυνση των ανέργων αποφοίτων υψηλής κατάρτισης σε κλάδους αιχμής έχει ως στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ενώ συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ανάσχεση του brain drain.

Η μεταποίηση, η βιομηχανία και οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα επιχειρήσεων που εντάσσονται στους εν λόγω κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης.

Με συνολικό προϋπολογισμό 112.000.000 ευρώ, η επιδότηση διάρκειας 15 μηνών θα καλύπτει μέχρι και το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και διαμορφώνεται ως εξής: Έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1.200 ευρώ), έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1.400 ευρώ) και έως 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1.600 ευρώ).

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να προσλάβουν επιδοτούμενο προσωπικό μέσα από αυτήν την προκήρυξη πρέπει να μην έχουν απολύσει υπαλλήλους τους το τελευταίο τρίμηνο πριν την αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, να μην προβούν σε αλλαγή του αριθμού των εργαζομένων που είχαν κατά την ημερομηνία αίτησης κατά τη διάρκεια των 15 μηνών, ενώ η διατήρηση της θέσης εργασίας για 3 μήνες μετά το πρόγραμμα ορίζεται υποχρεωτική.

Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία ως προς την υποβολή των αιτήσεων, καθώς το σύστημα θα κλείσει αυτόματα μόλις συμπληρωθούν οι θέσεις.