Επιτέλους η προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ

1290

Άμεσα αναμένεται να δημοσιευθεί από τον ΟΑΕΔ η προκήρυξη του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, μέσω του οποίου θα καλυφθούν θέσεις από άνεργους σε 276 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας.

Κανονικά το πρόγραμμα έπρεπε να είχε προκηρυχθεί από τον προηγούμενο μήνα, προηγήθηκε όμως η προκήρυξη για τις ανάγκες πυροφύλαξης – πυροπροστασίας και τώρα παίρνει σειρά το μεγάλο πακέτο των προσλήψεων.

Πρόκειται για τις 29.986 θέσεις που θα καλυφθούν πανελλαδικά, εκ των οποίων οι 495 αφορούν στα νησιά μας και αυτός ο αριθμός είναι αυξημένος σε σύγκριση με προηγούμενες κατανομές.

 

Η κατανομή

 

Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα και κατηγορία εκπαίδευσης έχει ως εξής:

– Αγρονόμοι – τοπογράφοι – ΠΕ: 8 θέσεις

– Αρχαιολόγοι – ΠΕ: 2 θέσεις

– Αρχιτεκτόνων μηχανικών – ΠΕ: 3 θέσεις

– Βιβλιοθηκονόμων – ΤΕ: 1 θέση

– Βιολόγων – ΠΕ: 2 θέσεις

– Βοηθών ξυλουργικών εργασιών – ΥΕ: 2 θέσεις

Βοηθών οικοδομικών εργασιών – ΥΕ: 9 θέσεις

– Βοηθών σιδηρουργικών εργασιών – ΥΕ: 1 θέση

– Βοηθών υδραυλικών εργασιών – ΥΕ: 1 θέση

Βοηθών βρεφονηπιοκόμων – ΔΕ: 1 θέση

– Βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού – ΥΕ: 9 θέσεις

– Εργάτες καθαριότητας – ΥΕ: 120 θέσεις

– Βοηθών ελαιοχρωματιστών – ΥΕ: 5 θέσεις

– Βοηθών ηλεκτρολόγων – ΥΕ: 1 θέση

– Βοηθών καλουπατζήδων – ΥΕ: 3 θέσεις

– Βοηθών μπετατζήδων – ΥΕ: 3 θέσεις

– Βοηθών σοβατζήδων – ΥΕ: 2 θέσεις

– Βοηθών τεχνιτών πλακοστρώσεων – ΥΕ: 3 θέσεις

Βρεφονηπιοκόμων – ΤΕ: 3 θέσεις

– Γενικών καθηκόντων – ΥΕ: 25 θέσεις

– Γενικών καθηκόντων σχολείων – ΔΕ: 3 θέσεις

– Γεωλόγων – ΠΕ: 1 θέση

– Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας – ΤΕ: 3 θέσεις

– Γεωπόνων ΠΕ: 11 θέσεις

– Τεχνικού Η/Υ – ΤΕ: 1 θέση

– Τεχνικού ηλεκτρολόγων – ΔΕ: 1 θέση

– Τεχνίτη ξυλουργικών εργασιών – ΔΕ: 1 θέση

– Τεχνίτη Γεωπονίας – ΤΕ: 4 θέσεις

– Τεχνολόγου τροφίμων – ΤΕ: 1 θέση

Φυσικοθεραπευτές – ΤΕ: 2 θέσεις

– Φυτικής Παραγωγής – ΤΕ: 1 θέση

– Χειριστής μηχανημάτων bobcat – ΔΕ: 1 θέση

– Χειριστής μηχανημάτων grader – ΔΕ: 1 θέση

– Χειριστής μηχανημάτων JCB – ΔΕ: 1 θέση

– Χειριστής μηχανημάτων (τσάπα) – ΔΕ: 1 θέση

– Οικονομικού – Λογιστικού – ΠΕ: 1 θέση

– Οικονομικού – Λογιστικού – ΠΕ: 1 θέση

– Περιβαλλοντολόγων ΠΕ: 6 θέσεις

– Πληροφορικής – ΔΕ: 6 θέσεις

– Πληροφορικής – ΠΕ: 13 θέσεις

– Πληροφορικής – ΤΕ: 13 θέσεις

– Πολιτικών μηχανικών – ΠΕ: 7 θέσεις

– Πολιτικών μηχανικών – ΤΕ: 4 θέσεις

– Πολιτικών μηχανικών δομικών έργων – ΤΕ: 2 θέσεις

– Πολιτικών μηχανικών έργων υποδομών – ΤΕ: 6 θέσεις

– Σχεδιασμού με χρήση Η/Υ – ΔΕ: 1 θέση

Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί – ΤΕ: 3 θέσεις

– Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί – ΠΕ: 3 θέσεις

– Ηλεκτροτεχνίτες οχημάτων – ΔΕ: 1 θέση

Ημερήσιοι σχολικοί φύλακες – ΔΕ: 2 θέσεις

Ιατρός – παιδίατρος – ΠΕ: 1 θέση

– Κηπουρών – ΔΕ: 1 θέση

– Κλητήρων – οδηγών – ΔΕ: 1 θέση

– Κοινωνικών επιστημών – ΠΕ: 2 θέσεις

– Κοινωνικών λειτουργών – ΤΕ: 4 θέσεις

– Κτηνιάτρων – ΠΕ: 3 θέσεις

– Λογιστικού – Οικονομικού – ΤΕ: 1 θέση

– Μηχανικοί Η/Υ – ΤΕ: 1 θέση

– Μηχανικοί περιβαλλοντολόγοι – ΠΕ: 4 θέσεις

– Μηχανολόγοι μηχανικοί – ΠΕ: 8 θέσεις

– Μηχανολόγοι μηχανικοί – ΤΕ: 8 θέσεις

– Μηχανοτεχνίτες οχημάτων – ΤΕ: 8 θέσεις

Μουσειολόγοι – ΠΕ: 1 θέση

– Νοσηλευτές – ΤΕ: 2 θέσεις

– Οδηγών β’ κατηγορίας – ΔΕ: 4 θέσεις

Οδηγών γ’ κατηγορίας – ΔΕ: 20 θέσεις

– Χειριστής μηχανήματος (σάρωθρο) – ΔΕ: 1 θέση

– Χειριστής μπουλντόζας – ΔΕ: 1 θέση

– Χειριστής μικρού γερανοφόρου – ΔΕ: 1 θέση

– Ψυχολόγοι – ΠΕ: 1 θέση

– Δασολόγων – ΠΕ: 2 θέσεις

– Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΠΕ: 4 θέσεις

– Διοικητικού – Λογιστικού – ΔΕ: 32 θέσεις

– Διοικητικού – Οικονομικού – ΠΕ: 28 θέσεις

Διοικητικού – Οικονομικού – ΤΕ: 16 θέσεις

– Δομικών έργων – ΤΕ: 1 θέση

– Επισκεπτών Υγείας – ΤΕ: 4 θέσεις

– Επιστατών – ΥΕ: 3 θέσεις

– Εργατών Πρασίνου – ΥΕ: 29 θέσεις

Έργων υποδομής – ΤΕ: 2 θέσεις

– Ηλεκτρολόγων – ΔΕ: 1 θέση

Οι ωφελούμενοι θα προσληφθούν για 8 μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 

Οι άνεργοι που θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μια από τις 30.000 θέσεις εργασίας, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

– Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

– Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ

– Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

– Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ, βάσει της νέας νομοθεσίας.

 

Η μοριοδότηση

 

Στα κριτήρια μοριοδότησης προβλέπεται ότι οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

– Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

– Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.

– Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

– Ηλικία.

– Αριθμός ανήλικων τέκνων.

– Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

– Εντοπιότητα.

– Δικαιούχοι ΚΕΑ.

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).