Αιτήσεις και για τους εργάτες καθαριότητας

502

Άνοιξε από την Πέμπτη η προθεσμία για τις αιτήσεις που αφορούν τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Δήμο και τη ΔΕΥΑΛ και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή.

Πρόκειται για την τελευταία φάση των αιτήσεων, καθώς έχουν προηγηθεί οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τώρα πλέον πήραν σειρά όσοι ενδιαφέρονται για τις θέσεις των ανειδίκευτων εργατών και των εργατών καθαριότητας. Ειδικά για τους τελευταίους έχουμε αλλαγές της τελευταίας στιγμής στην προκήρυξη, με στόχο να πριμοδοτηθούν οι συμβασιούχοι που ήδη εργάζονται ή εργάστηκαν ακόμα και όσοι έχουν απασχοληθεί έστω και για ένα οκτάμηνο σε θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Με Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι η ειδική εμπειρία της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/29-6-2017) λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται για το σύνολο των θέσεων της εν λόγω Προκήρυξης, δίχως αυτό να επηρεάζει τον τρόπο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων ή να απαιτεί την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

Η επιπλέον μοριοδότηση για τις θέσεις αυτές δίνει αρκετά σημαντικό προβάδισμα ώστε να αφήσει εκτός διαγωνισμού υποψηφίους με σημαντικά προσόντα, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, διδακτορικά, ξένες γλώσσες αλλά και επιπλέον μοριοδοτούμενα κοινωνικά κριτήρια, όπως η ανεργία, τα ανήλικα τέκνα κ.ά. Αφήνει επίσης εκτός συμβασιούχους που έχουν εργαστεί στην Αυτοδιοίκηση αν η προϋπηρεσία τους δεν αφορά τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς όσοι έχουν προϋπηρεσία σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έχουν προβάδισμα.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π..

Να θυμίσουμε ότι από το σύνολο των 8.166 μόνιμων υπαλλήλων σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Δήμων και Νομικών Προσώπων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου πανελλαδικά έχουν κατανεμηθεί 56 θέσεις που αφορούν στον Δήμο Λέσβου και στην ΔΕΥΑΛ.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

– 5 θέσεις οδηγών απορριμματοφόρων (χωρίς ταχογράφο)

– 2 θέσεις οδηγών απορριμματοφόρων (με ταχογράφο)

– 1 θέση χειριστών μηχανημάτων

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

-25 θέσεις Εργατών Καθαριότητας

Εκτός από τις παραπάνω θέσεις, αναμένεται να προκηρυχθούν το προσεχές διάστημα με ξεχωριστή προκήρυξη από τον ΟΑΕΔ 559 μόνιμες θέσεις πανελλαδικά, εκ των οποίων όπως ήδη έχουν γράψει τα «Νέα της Λέσβου», σύμφωνα με την κατανομή προκύπτουν 3 θέσεις για το Δήμο Λέσβου, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-1 θέση οδηγού απορριμματοφόρου (κατηγορία τριτέκνων)

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

-1 θέση Εργατών Καθαριότητας (έμμεση ΑΜΕΑ)

-1 θέση Εργατών Καθαριότητας (κατηγορία τριτέκνων).

Οι 20 νέοι, μόνιμοι υπάλληλοι που θα προσληφθούν από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης αφορούν στις παρακάτω ειδικότητες:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

-1 θέση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

-1 θέση Μηχανολόγων Μηχανικών

-1 θέση Οικονομολόγων

-1 θέση Πολιτικών Μηχανικών

-1 θέση Χημικών Μηχανικών

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

-1 θέση Μηχανολόγων Μηχανικών

-1 θέση Οικονομικών

-1 θέση Πολιτικών Μηχανικών

1 θέση Τεχνολόγων Περιβάλλοντος

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-2 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών

-1 θέση Καταμετρητών

2 θέσεις Οδηγών Αυτοκινήτων

-2 θέσεις Τεχνιτών Υδραυλικών

-1 θέση Χειριστών Μηχανημάτων

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

-3 θέσεις Εργατών.