Φωτοσχόλιο

242

Υπάρχει και αυτή η όψη στην οδό Ερμού