Φωτοσχόλιο

Επιβάλλεται ένας έλεγχος στη σήμανση από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Θεόδωρου Βαλσαμίδη, ώστε να διορθωθούν φαινόμενα όπως το εικονιζόμενο, όπου η πινακίδα που παραπέμπει για Καλλονή… δείχνει  τον κόλπο της Γέρας!

(Στην περιοχή των Λάμπου Μύλων από το νέο δρόμο)