Φωτοσχόλιο

344

Από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησαν τα «Νέα της Λέσβου» απαρέγκλιτα στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις και γενικότερα την τοπική αγορά κόντρα στα συμφέροντα των μεγάλων αλυσίδων και των ξενόφερτων ομίλων. Θα μας επιτρέψουν όμως οι φίλοι καταστηματάρχες να σημειώσουμε ότι δεν είναι αυτή εικόνα αγοράς τώρα το καλοκαίρι, με τις κούτες από τις επιχειρήσεις τους που περιμένουν το απορριμματοφόρο, αδέσποτες, πάνω στα πεζοδρόμια. Μπορούν να καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο όταν είναι σκισμένες, πολύ δε, περισσότερο θα πρέπει να κατευθύνονται στην ανακύκλωση προς αξιοποίηση και όχι στη χωματερή