Φωτοσχόλιο

195

Μετανάστης για ψάρεμα στην Επάνω Σκάλα. Μας έκαναν εντύπωση τα μέτρα προστασίας που έλαβε για το παιδί του, ώστε να το προφυλάξει από τον ήλιο και μπράβο του!