Φωτοσχόλιο

139

Μετανάστης για ψάρεμα στην Επάνω Σκάλα. Μας έκαναν εντύπωση τα μέτρα προστασίας που έλαβε για το παιδί του, ώστε να το προφυλάξει από τον ήλιο και μπράβο του!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ