Φωτοσχόλιο

245

Είναι τουλάχιστον ντροπή για τη διοίκηση του Βοστάνειου να διατηρεί πινακίδα εντός της νέας πτέρυγας (μαιευτικό) του Ιδρύματος, που παραπέμπει σε Μονάδα Πρόωρων Βρεφών, ενώ τέτοια μονάδα δεν υφίσταται τυπικά για το νοσοκομείο (παρότι έχει προσληφθεί επί διοικήσεως Παύλου Παπαδόπουλου νεογνολόγος).

Προκειμένου να λειτουργήσει μια τέτοια Μονάδα θα πρέπει να προβλεφθεί και τυπικά στον Οργανισμό του νοσοκομείου, κάτι για το οποίο έχει μεν δεσμευθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά δεν το έχει πράξει ως τώρα!

Επικοινωνιακά πάντως η διοίκηση του νοσοκομείου «περνά» ότι υπάρχει τέτοια μονάδα, όταν όμως πριν από μήνες ανέκυψε ζήτημα με πρόωρο νεογνό οι γονείς του οποίου απαίτησαν να νοσηλευτεί στη Μονάδα, τους προβλήθηκαν διάφορα εμπόδια από πλευράς Βοστάνειου και έγινε μετακίνηση στην Αθήνα.

Κατόπιν των παραπάνω τα πρόωρα βρέφη για τα οποία απαιτείται ειδική νοσηλεία συνεχίζουν να μετακινούνται στην Αθήνα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική και ψυχική ταλαιπωρία των γονέων και την επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ την ίδια ώρα στο νοσοκομείο Μυτιλήνης συνεχίζει να δεσπόζει η πινακίδα σε όλους τους ορόφους της Μαιευτικής Κλινικής που παραπέμπει τους πολίτες στην 1ο όροφο για τη Μονάδα Πρόωρων Βρεφών, η οποία κατά τα άλλα… είναι ανύπαρκτη!