Φωτοσχόλιο

Καθώς φαίνεται πως στην περιοχή της Νεάπολης Μυτιλήνης, νερό έχουμε μπόλικο, μπορούμε να το χάνουμε κατά εκατοντάδες κυβικά από τον εικονιζόμενο πυροσβεστικό κρουνό που έτρεχε ανεξέλεγκτα για μια μέρα (τουλάχιστον).

Σημειωτέον ότι για κάθε κυβικό νερού που χάνεται, εκτός του ότι πρόκειται για πολύτιμο αγαθό, επιπλέον ζημιώνει η ΔΕΥΑΛ καθώς πληρώνει για την άντληση και τη χλωρίωση των κυβικών που χάθηκαν, χωρίς να τα πουλά στους δημότες αφού καταλήγουν στο χώμα!