Φωτοσχόλιο

162

Συνεχίζονται οι ουρές καθημερινά σχεδόν στο ΚΕΠ του Δήμου από πρόσφυγες και μετανάστες για να εκδώσουν ΑΜΚΑ και το ερώτημα είναι γιατί ακόμα οι αρμόδιοι δεν έχουν βοηθήσει το Δήμο ώστε να ενισχύσει με επιπλέον προσωπικό την υπηρεσία του, ώστε να αποφεύγονται οι τριτοκοσμικές αυτές εικόνες