Φωτοσχόλιο

Διανομή φυλλαδίων από το Δήμο Μυτιλήνης χθες για τον κορονοϊό και μάλιστα… με το γάντι και πολύ σωστά, για να δείχνει το καλό παράδειγμα.