Η Θεοδώρα Βάλβη, Πρόεδρος της «Εικαστικής Παρέμβασης»

Η Θεοδώρα Βάλβη εξελέγη νέα Πρόεδρος του σωματείου «Εικαστική Παρέμβαση» στις εκλογές που έγιναν στις 5 Απριλίου. Αναλυτικά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
-Πρόεδρος: Θεοδώρα Βάλβη
-Αντιπρόεδρος: Σοφία Τσέγγου
-Γραμματέας: Τάσος Τσέλεκας
-Ταμίας: Δήμητρα Ορφανίδου
-Τακτικά μέλη: Ειρήνη Κυπριώτου, Αλέξανδρος Μαμουνής, Παρασκευάς Τσάκος
-Αναπληρωματικά μέλη: Ειρήνη Κουτσομύτη, Λουντμίλα Χατζηγεωργίου
-Εξελεγκτική επιτροπή: Σοφία Τσέγγου, Τάσος Τσέλεκας.