Καλοκαιρινά σεμινάρια στον ΦΟΜ

Στο πλαίσιο του Καλοκαιρινού Κύκλου σπουδών θα πραγματοποιηθεί και φέτος στον ΦΟΜ Σεμινάριο τεσσάρων  συναντήσεων μέσα στον μήνα Ιούνιο.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όσους:
-Έχουν σχέση με την έκθεση μπροστά σε κοινό.
-Είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν επί πολύ τα όργανα της φωνής (εκπαιδευτικοί, χορωδοί – τραγουδιστές, ομιλητές κλπ.).
– Σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη με το Θέατρο και την Υποκριτική.
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται κάποια προηγούμενη εμπειρία.
Οι 4 συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν κάθε Τετάρτη, από τις 6 ως και τις 27 Ιουνίου, από τις 7.30 -10 μ.μ., στο θέατρο του ΦΟΜ.
Τα αντικείμενα του σεμιναρίου θα είναι τα εξής:
-Η Συγκέντρωση και η Έκθεση
– Φωνητική, Ορθοφωνία, Διαφραγματική αναπνοή, Παραγωγή ήχου
– Η δημιουργία του θεατρικού χαρακτήρα (τα βήματα για να χτίσω τον θεατρικό ρόλο)
– Το κωμικό στο θέατρο, οι υποκριτικοί κώδικες της κωμωδίας, η παύση.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 6972 210 895.