Καθυστερεί η Προκήρυξη της Κοινωφελούς Απασχόλησης

Καθυστερεί η προκήρυξη του νέου προγράμματος της Κοινωφελούς Απασχόλησης, αν και σε κάθε περίπτωση εκτιμάται πως η πρόσκληση για τους ανέργους ώστε να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις στον ΟΑΕΔ θα βγει μέχρι το τέλος του Ιουνίου ή το αργότερο αρχές Ιουλίου. Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό του Υπουργείου Εργασίας η πρόσκληση για τους ανέργους έπρεπε να δημοσιευθεί αυτό το διάστημα που διανύουμε, φαίνεται όμως πως ο μηχανισμός του Υπουργείου δεν ήταν έτοιμος και θα χρειαστεί να μεσολαβήσουν ακόμα κάποιες ημέρες.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Απασχόλησης  στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας θα αφορά την κάλυψη 30.421 θέσεων από ανέργους, που θα απασχοληθούν με συμβάσεις 8μηνες.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων και των ευάλωτων ομάδων με την αγορά εργασίας. Μέσα στις επόμενες ημέρες του Ιουνίου, οι δήμοι και οι περιφέρειες υποβάλλουν συγκεκριμένα έργα.

Σε σχέση με πέρυσι είναι αυξημένες οι θέσεις κατά 3,1%. Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία  του υπουργείου και του ΟΑΕΔ, το 2017 οι θέσεις στους 274 δήμους ανήλθαν στις 24.251, ενώ για το έτος 2018 προβλέπονται 25.000 θέσεις.

Η προκήρυξη θα εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι ωφελούμενοι να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

-Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ

-Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

-Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ, βάσει της νέας νομοθεσίας.

Ενδεικτικά οι ειδικότητες που καλύπτονται από το πρόγραμμα είναι οι εξής: Κοινωνικοί φροντιστές, φωτογράφοι, γεωπόνοι, μηχανικοί περιβάλλοντος, κτηνίατροι, βιβλιοθηκονόμοι, οικοδόμοι, μηχανολόγοι μηχανικοί, δημοσιογράφοι, βρεφοκόμοι, τοπογράφοι, τραπεζοκόμοι, χειριστές Η/Υ, ψυκτικοί, λογοθεραπευτές, ελαιοχρωματιστές, νηπιαγωγοί, γενικών καθηκόντων, οικονομικού, δασολόγοι, δάσκαλοι, θεατρολόγοι, βοηθοί βρεφονηπιοκόμων, νοσηλευτές, οδηγοί, μάγειρες, ξεναγοί, κ.ά..