Κοινωφελής για τα μουσεία μετά το Πάσχα

461

750 θέσεις ανέργων σε φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού για τις ανάγκες της θερινής περιόδου αναμένεται να περιλαμβάνει η πρώτη προκήρυξη του προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης για το 2018, η προκήρυξη του οποίου παραπέμπεται για μετά το Πάσχα. Σημειωτέον πως το μήνα που διανύουμε αναμένεται προκήρυξη για 200 μόνιμες θέσεις προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Η προκήρυξη θα γίνει από τον ΟΑΕΔ για την κάλυψη θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό. Περισσότερες θέσεις, όπως είναι αναμενόμενο, κατανέμονται στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη, ενώ η επιλογή των ανέργων θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω επτά κριτήρια κατάταξης:

  1. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
  2. Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
  3. Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και άνω.
  4. Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
  5. Την ηλικία.
  6. Τον αριθμό ανήλικων τέκνων.
  7. Τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Ο ΟΑΕΔ τονίζει ότι το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.