Μέχρι αύριο για τις 37 μόνιμες θέσεις στο ΕΚΑΒ

617

Μέχρι και αύριο Τρίτη στις 14:00 θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για τις συνολικά 37 θέσεις μόνιμου προσωπικού Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΕΚΑΒ, εκ των οποίων 2 θέσεις περιλαμβάνονται για το παράρτημα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και συγκεκριμένα για την Ικαρία και την Κάλυμνο που υπάγονται στην περιοχή μας διοικητικά, αν και ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση και για τις υπόλοιπες θέσεις που κατανέμονται σε άλλα νησιά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Η προκήρυξη έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο και διατίθεται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως οδηγοί, συνοδηγοί ασθενοφόρων οχημάτων και άλλων κινητών μονάδων παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας, ως μεταφορείς ασθενών (τραυματιοφορείς) και ως τηλεφωνητές και γραφείς για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής και ασύρματης επικοινωνίας, επιδεικνύοντας σεβασμό προς τη ζωή και το θάνατο του ατόμου, τηρώντας το ιατρικό απόρρητο, καθώς και τους κανόνες δεοντολογίας και επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας. Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, αναγνωρισμένες από τη διεθνή κοινότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκτυπώνουν την ηλεκτρονική αίτηση την οποία υπογράφουν και την υποβάλουν στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικώς.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

5Κ/2018

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας Ιουνίου 2018, ημέρας Παρασκευής.