Μία θέση καθαριστών στον ΟΑΕΔ

358

Ξεκίνησε από την Παρασκευή η προθεσμία για τις αιτήσεις και θα διαρκέσει μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 19 του μηνός για την προκήρυξη του ΟΑΕΔ, που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας. Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που θα προσληφθούν είναι 478 και θα απασχοληθούν με συμβάσεις διάρκειας έως το τέλος του χρόνου. Μία θέση αφορά στην Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕΔ, στην Παναγιούδα, 3 θέσεις στη Χίο και μία στη Σάμο.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με βάση την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΑΕΔ. Η εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός της ανωτέρω προθεσμίας, είτε θα κατατίθεται αυτοπροσώπως ή από άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο κτίριο της Διοίκησης ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, Τ.Κ. 17456, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 π.μ. έως 15:30 μ.μ.