Πιο κοντά από ποτέ η νότια παράκαμψη!

-Με απόφαση του Υπουργού, Χρήστου Σπίρτζη, ανατίθεται σε Τεχνικό Σύμβουλο η σύνταξη μελέτης για την Ανάλυση Κόστους – Οφέλους του έργου, όπως ζητά η ΕΤΕπ για να αναλάβει την χρηματοδότησή του

Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται η κατασκευή της νότιας παράκαμψης Μυτιλήνης με την δημοσίευση χθες στη “Διαύγεια” της απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Χρήστου Σπίρτζη, για την υπογραφή σύμβασης με Τεχνικό Σύμβουλο, ο οποίος θα προχωρήσει στην σύνταξη μελέτης για την Ανάλυση Κόστους – Οφέλους του εν λόγω έργου, όπως ζητά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να αναλάβει την χρηματοδότηση του έργου.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται 2 μήνες μετά από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των “Νέων της Λέσβου” για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αποτύπωνε την βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει το σημαντικό αυτό έργο για την Μυτιλήνη και ολόκληρη τη Λέσβο, αφού χαρακτηρίστηκε ως «έργο ιδιαίτερης σημασίας που στοχεύει στην ουσιώδη βελτίωση των υποδομών, την περιφερειακή ανάπτυξη και την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας της χώρας».
Με την Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ξεκίνησαν οι διαδικασίες των απαλλοτριώσεων στην ζώνη όπου πρόκειται να κατασκευαστεί η νότια παράκαμψη, ενώ ταυτόχρονα το Υπουργείο Υποδομών βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την εξασφάλιση συνολικής χρηματοδότησης 500 εκατ. ευρώ για την εκτέλεση έργων στην περιφέρεια, ανάμεσά τους και το έργο της Μυτιλήνης, ο προϋπολογισμός του οποίου ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

Τεχνικός Σύμβουλος

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών δεσμεύτηκε το ποσό των 99.200 ευρώ προκειμένου να αναλάβει Τεχνικός Σύμβουλος την διεξαγωγή μετρήσεων κυκλοφοριακού φόρτου και έρευνας προέλευσης – προορισμού για το έργο της νότιας παράκαμψης. Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτή την ανάθεση για την Ανάλυση Κόστους – Οφέλους του έργου, δεδομένου ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ – όπως σημειώνεται στην απόφαση – έχουν αποδεχθεί κατ’ αρχήν να συμπεριληφθεί η νότια παράκαμψη στον κατάλογο των υπό χρηματοδότηση έργων, αλλά η τελική απόφαση θα ληφθεί με την υποβολή, εκ μέρους του Υπουργείου, της ανάλυσης του Τεχνικού Συμβούλου, με βάση την οποία θα τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα του έργου και το όφελος που θα προκύψει από αυτό. Η μέτρηση του κυκλοφοριακού φόρτου θα γίνει με την διανομή καρτών σε όσους κινούνται από τα νότια της Μυτιλήνης προς το κέντρο, οι οποίες θα συγκεντρώνονται σε ένα σημείο κατά την έξοδό τους ώστε να διαπιστωθεί πόσοι οδηγοί καθημερινά διέρχονται χωρίς λόγο από το κέντρο της Μυτιλήνης, καθώς ο προορισμός τους είναι η έξοδος στην Παγανή!
Κι εδώ ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι κρίσιμος για την ενεργοποίηση και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, καθώς αν οι πολίτες δεν ενημερωθούν και δεν χρησιμοποιούν στο σύνολό τους σχεδόν αυτές τις κάρτες, τότε το βέβαιο είναι ότι δεν θα τεκμηριωθεί το σημαντικό όφελος από το οποίο θα ανοίξουν οι κρουνοί της χρηματοδότησης.

Αναλυτική περιγραφή

Η νότια παράκαμψη αφορά στην κατασκευή νέου οδικού άξονα, μήκους 6,4 χλμ. με διατομή πλάτους 10,5 μέτρων, ενώ περιλαμβάνει και την κατασκευή 7 ισόπεδων κόμβων σύνδεσης με το υπάρχον οδικό σύστημα. Σκοπός του έργου, όπως είναι γνωστό, είναι να αποσυμφορήσει από την κυκλοφοριακή κίνηση το κέντρο της Μυτιλήνης και να εκτρέψει την ροή προς το υπόλοιπο νησί.
Για την υλοποίηση της Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους οι βασικές θεματικές ενότητες εργασιών που απαιτούνται είναι: α) Ανάλυση και προβλέψεις κυκλοφορίας, β) χρηματοοικονομική ανάλυση, γ) κοινωνικοοικονομική ανάλυση, δ) ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου και ε) επιπτώσεις στην απασχόληση. Δεδομένου ότι το κόστος της νότιας παράκαμψης ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ, προβλέπεται από τη νομοθεσία η ανάθεση με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας Αρχής, υπηρεσιών Συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας.

Οι απαλλοτριώσεις

Ταυτόχρονα, προχωρούν οι διαδικασίες των απαλλοτριώσεων που αποτελούν το πρώτο σημαντικό βήμα για την εκτέλεση ενός έργου και στην προκειμένη περίπτωση, της κατασκευής της νότιας παράκαμψης, αφού αφορούν σε δεκάδες ιδιοκτήτες γης οι οποίοι είχαν προσφύγει δικαστικώς στο παρελθόν για την ακύρωσή του. Για την επίσπευση των διαδικασιών, η κυβέρνηση αποφάσισε την υπαγωγή του έργου της Μυτιλήνης, όπως και σειράς ακόμη έργων σε όλη τη χώρα, στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και την παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.
Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, «είναι επιτακτικά αναγκαίο, οι χώροι εκτέλεσης των έργων να παραδοθούν άμεσα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, για την ανεμπόδιστη εκκίνηση και πρόοδο των εργασιών εντός των οικείων χρονοδιαγραμμάτων, καθώς ενδεχόμενες καθυστερήσεις θα επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη υλοποίησή τους και στην απορρόφηση πόρων από συγχρηματοδοτούμενα ή άλλα προγράμματα, με σοβαρές περαιτέρω συνέπειες από την αθέτηση ανειλημμένων υποχρεώσεων της χώρας και την καθυστέρηση στην οικονομική της ανάπτυξη». Με την ίδια απόφαση, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων όργανο να προβεί στην κήρυξη κάθε συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης που αφορά στην εκτέλεση του έργου.

Ο Παντελής Πατερέλλης

Και ενώ οι παραπάνω εξελίξεις που αφορούν το έργο της Νότιας Παράκαμψης δεν ήταν μέχρι χθες γνωστές στη Λέσβο, καθώς οι φορείς της βρίσκονται… στον αστερισμό της προεκλογικής περιόδου, ενήμερος ήταν ο πρώην Αντιδήμαρχος Παντελής Πατερέλλης, ο οποίος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες των «Νέων της Λέσβου» παρακολουθώντας και ο ίδιος τις εξελίξεις, καθώς ήταν στο παρελθόν ένας από τους πρωτεργάτες του μεγάλου αυτού έργου. Όπως είπε απαντώντας σε ερώτησή μας: «Η νότια παράκαμψη είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα για το μέλλον της Μυτιλήνης και οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία και πρόκληση για τον τόπο και για τους φορείς του. Σε ό,τι με αφορά παρακολουθώ τις εξελίξεις του έργου ως ενεργός πολίτης πλέον, καθώς δεν έχω θεσμικό ρόλο και θεωρώ ότι η υλοποίησή του θα δικαιώσει μία προσπάθεια που ξεκινά χρόνια πριν και η οποία έβλεπε χρόνια μπροστά».