Πού πας αγρότη χωρίς Γεωτεχνική!

1581

H εταιρεία Γεωτεχνική Αιγαίου Π. Κατσαβέλλης – Α. Κόττικα – Γ. Φλωρίδης Ο.Ε., έχοντας πλούσια εμπειρία στα θέματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, αποτελεί πλέον στις μέρες μας το αναγκαίο και απολύτως απαραίτητο εργαλείο στα χέρια των αγροτών και των κτηνοτρόφων, τόσο για την διασφάλιση και τη διεύρυνση των επιδοτήσεων που λαμβάνουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα.

Μέσα από ένα δίκτυο καταστημάτων που καλύπτουν όλες τις Γεωγραφικές Ενότητες του νησιού μας και το δεύτερο νησί του Νομού μας, τη Λήμνο, η Γεωτεχνικοί Αιγαίου  καθοδηγεί τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα τον κρατά ενήμερο για όλες τις εξελίξεις στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορούν τη δραστηριότητά του. Αυτή την περίοδο η Γεωτεχνική Αιγαίου, ως φορέας υποδοχής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, προχωρά στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων αγροτών και κτηνοτρόφων για τη διασφάλιση των επιδοτήσεών τους, διευθετώντας με γνώση και υπευθυνότητα τις εκκρεμότητες του κάθε παραγωγού, ώστε να εισπράξει στο ακέραιο τη Βασική Ενίσχυση, την Πράσινη ΚΑΠ, τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις και τις Ενισχύσεις του Ειδικού Καθεστώτος για τα νησιά του Αιγαίου.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ είναι η 15η Μαΐου και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν φαίνεται διατεθειμένο να δώσει παράταση. Υπεύθυνος ως γνωστόν για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ είναι ο Γιάννης Φλωρίδης, ο οποίος ως εκ των εμπειρότερων στον τομέα του έχει αναδειχθεί στη θέση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων ΟΣΔΕ και ως εκ τούτου βρίσκεται μεταξύ των προνομιακών συνομιλητών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων συναρμόδιων φορέων για τα ζητήματα του κλάδου.

Η Γεωτεχνική Αιγαίου, εκτός από την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων για τις επιδοτήσεις τους, ταυτόχρονα υλοποιεί και τα Επενδυτικά Προγράμματα καθοδηγώντας τους Νέους Αγρότες που έχουν ενταχθεί για την εγκατάστασή τους στον πρωτογενή τομέα, όπως επίσης και για τις επενδύσεις τους με την συμμετοχή στα Σχέδια Βελτίωσης, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα ενίσχυσης του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα με υψηλά ποσοστά επιδοτήσεων στην παρούσα προκήρυξη, καθώς και για άλλα προγράμματα, όπως είναι η Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία.

Η εταιρεία με τους γεωπόνους της, αλλά και με το στελεχιακό δυναμικό άλλων ειδικοτήτων δίνει όλες τις απαντήσεις στις σύγχρονες ανάγκες των αγροτών και των κτηνοτρόφων αναλαμβάνοντας και την διεκπεραίωση των καθημερινών θεμάτων, όπως είναι η τήρηση και παρακολούθηση του μητρώου αιγοπροβάτων, αλλά και για κάθε ζήτημα που απασχολεί στις μέρες μας τους παραγωγούς. Αυτό για το οποίο ξεχωρίζει η Γεωτεχνική Αιγαίου είναι η αμεσότητα των στελεχών της με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και η φιλική συνεργασία, που αποτελεί και το συστατικό της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η επιχείρηση από σημαντικό αριθμό αγροτών και κτηνοτρόφων του Νομού μας, οι οποίοι έχουν μετατρέψει τις εκμεταλλεύσεις τους σε επιτυχημένες επιχειρήσεις χάρη στην καθοδήγηση και στο όραμα της Γεωτεχνικής, που βρίσκεται κοντά τους με συνέπεια εδώ και 14 χρόνια.

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κεντρικό Μυτιλήνη

Χριστουγέννων 6  (Δεξιός Λιμενοβραχίονας)

τηλ. 22510 44226

fax 22510 44780

emai: alesvos@alesvos.gr

email: info@alesvos.gr

Υποκαταστήματα

Αρίωνος

Τηλ. 22510 30001

Αγία Παρασκευή

τηλ. fax: 22530 31691 &22530 61611

Πλωμάρι

τηλ. fax: 22520 29002

Παπάδος (Γέρα) 

τηλ. fax: 22510 82213

Πολιχνίτος

τηλ. 22520 42696

Μύρινα-Λήμνου

τηλ. fax: 22540 23340