Προσλήψεις στην Επιθεώρηση Εργασίας

Στην κάλυψη 53 μόνιμων θέσεων προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών του πανελλαδικά πρόκειται να προχωρήσει, μέσα στον Οκτώβριο, με προκήρυξη που θα δημοσιευτεί από το ΑΣΕΠ το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Αναλυτικότερα οι θέσεις, όπως κατανέμονται στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας πανελλαδικά έχουν ως ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕΠΕ

 • ΠΕ Πληροφορικής 2
 • ΤΕ Πληροφορικής 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού- Πτυχίο Νομικής 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού- Πτυχίο Νομικής 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού- Πτυχίο Νομικής 1

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού- Πτυχίο Νομικής 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 2
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού- Πτυχίο Νομικής 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΡΗΤΗΣ

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων 1
 • ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων 1
 • ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών­Δομικών Έργων 1

Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Β’ Τομέα Αθηνών

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών 1
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων 1
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
 • ΠΕ Θετικών Επιστημών ειδικότητας Βιοχημικών 1
 • ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων 1

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ναυπηγών 1
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών 1
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών 1
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών 1
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών 1
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων 1

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 • ΠΕ Θετικών Επιστημών ειδικότητας Βιοχημικών 1
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μεταλλειολόγων 1
 • ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών­Δομικών Έργων 1

ΠΕΡ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών 1
 • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων 1.