Πρόσληψη και από τον ΔΕΔΔΗΕ

Μία νέα θέση εργασίας για τη Λέσβο προκηρύχθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), πέραν των προσλήψεων που “τρέχουν” από τη ΔΕΗ για δύο υπαλλήλους γραφείου ΠΕ και ΔΕ. Η θέση αφορά ένα άτομο ειδικότητας Υπαλλήλων Γραφείου Δ.Ε. για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών περιοχή Λέσβου για 8 μήνες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»