Προσωπικό καθαριότητας θα προσλάβει η Αστυνομία

1433

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς συνεχίζει η κυβέρνηση τις προσλήψεις για τη στελέχωση του δημόσιου τομέα σε κάθε επίπεδο, με μόνιμο προσωπικό ή με συμβασιούχους. Σε αυτή τη φάση φαίνεται να παίρνει σειρά η Ελληνική Αστυνομία, καθώς οι υπηρεσίες της αναμένεται να στελεχωθούν με προσωπικό καθαριότητας το οποίο θα προσληφθεί, μέσω ΑΣΕΠ, με προκήρυξη που θα δημοσιευτεί το επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για εποχικό προσωπικό με συμβάσεις διάρκειας 18 μηνών, αν και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατανομή ανά υπηρεσία στη χώρα μας.

Μέχρι την Παρασκευή, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου που έχει στην αρμοδιότητά της τις Αστυνομικές Υπηρεσίες των τριών Νομών της περιφέρειάς μας δεν είχε ακόμα επίσημη ενημέρωση για την κατανομή του προσωπικού από την οποία θα φανεί αν από την επικείμενη προκήρυξη θα καλυφθούν και περιφερειακές αστυνομικές υπηρεσίες ή θα δοθεί το βάρος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγαλουπόλεις της Ελλάδας.

Ήδη, πάντως, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων στον νέο διαγωνισμό.  Προκαλεί μάλιστα εντύπωση ότι στην Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν ορίζεται κανένας απολύτως τίτλος εκπαίδευσης και εν προκειμένω Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, όπως ισχύει για το προσωπικό καθαριότητας στις προκηρύξεις, πράγμα που σημαίνει πως μπορούν να συμμετάσχουν και οι άνεργοι που δεν έχουν ούτε καν απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.

Σύμφωνα με την απόφαση, βασικό προσόν είναι η εμπειρία 1 έτους τουλάχιστον σε θέση καθαριστή/ας, ενώ το όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στην προκήρυξη είναι από 18 έως 65 ετών.

Τα επόμενα στάδια μέχρι τη δημοσίευση της προκήρυξης είναι να εγκρίνει προηγουμένως τυπικά το ΑΣΕΠ  και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ανάρτηση για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Όσον αφορά τη μοριοδότηση λαμβάνεται υπόψη με 24 μονάδες ο χρόνος ανεργίας, όπως επίσης κι αν ο υποψήφιος είναι μέλος πολύτεκνης (με 50 μονάδες) και τρίτεκνης οικογένειας (με 40 μονάδες).  Με 50 μονάδες μοριοδοτούνται τα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, ενώ η εμπειρία σε θέση καθαριότητας με 10 μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 36 μήνες  και 7 μονάδες ανά μήνα για τους λοιπούς μήνες, με ανώτατο όριο τους 72 μήνες. Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, οι πρώτοι 36 μήνες βαθμολογούνται με 20 μονάδες ανά μήνα. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση στον τομέα καθαριότητας.