Σπεύσατε για μόνιμη δουλειά στο Θεομήτωρ

Έληξε την Παρασκευή η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις τρεις θέσεις Διοικητικού – Λογιστικού, Μαγείρων και Τεχνικών – Οδηγών για το Θεομήτωρ της Αγιάσου, ενώ ξεκινά σήμερα η προθεσμία για τις δυο θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού η οποία θα λήξει την Τρίτη 28 Ιανουαρίου στις 14:00.

Πρόκειται για την προκήρυξη 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 317 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους φορείς Πρόνοιας.

Για τη Λέσβο από τις 2 θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (κωδικός 807) η μια θα καλυφθεί από υποψηφίους ΑΜΕΑ (κωδικός θέσης 807).

Τα προσόντα για τις θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού είναι: Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Όταν θα δημοσιευθεί η προκήρυξη οι αναγνώστες μας θα ενημερωθούν άμεσα και από τη σελίδα «Ευκαιρίες Εργασίας» κάθε Δευτέρα.