Σπεύσατε για την Υπηρεσία Ασύλου

Μεθαύριο Τετάρτη εκπνέει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις 35 θέσεις υπαλλήλων που προβλέπονται στη Λέσβο για την στελέχωση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου από την προκήρυξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την κάλυψη 220 θέσεων πανελλαδικά, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Όπως ήδη έχουμε γράψει για την ενημέρωση των αναγνωστών μας, οι 35 θέσεις για τη Λέσβο (κωδικός θέσεων 110) αφορούν υπαλλήλους ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αντιστοίχως προβλέπονται 20 θέσεις για τη Σάμο (κωδικός θέσεων 111) και 10 θέσεις για τη Χίο (κωδικός θέσεων 112).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη Ουρανίας Σουλτάνη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ2/2019 (τηλ. επικοινωνίας: 210 6988582, 210 6988583).