Σπεύσατε για τις 11 θέσεις στη ΔΕΗ

956

Μέχρι και αύριο Τρίτη μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για τις 11 θέσεις εποχικού προσωπικού που προκήρυξε η ΔΕΗ για το Νομό Λέσβου και άλλες 21 για τους Νομούς Χίου, Σάμου και τη Σκύρο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 8 Ιουλίου, ενώ η σελίδα μας «Ευκαιρίες Εργασίας» των «Νέων της Λέσβου» έχει ενημερώσει τους αναγνώστες της από τη Δευτέρα 2 του μηνός με αναλυτικό ρεπορτάζ.

Όπως φαίνεται στον πίνακα με τις ειδικότητες και τους κωδικούς ανά θέση, οι 5 θέσεις θα καλυφθούν για το εργοστάσιο της ΔΕΗ Μυτιλήνης, 5 θέσεις για το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Λήμνο και 1 θέση στον Άγιο Ευστράτιο.

Πρόκειται για θέσεις εργασίας με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών  πλήρους απασχόλησης.

Όπως είχαμε γράψει και στις 2 Ιουλίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και για τις άλλες θέσεις στα νησιά της περιφέρειάς μας και έχει αποδειχθεί από προηγούμενες προκηρύξεις ότι έχουν προσληφθεί και απασχοληθεί Μυτιληνιοί σε άλλα νησιά σε συγκεκριμένες θέσεις, όπως για παράδειγμα στη Σάμο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εργοστάσιο της ΔΕΗ Μυτιλήνης στην Επάνω Σκάλα και στην αρμόδια υπάλληλο κ. Μαρία Καραμήτσου, η οποία μας παρείχε κάθε διαθέσιμη πληροφορία για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι (τηλ.: 22510-26120).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Αιτήσεις – προθεσμία

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.∆ΕΗ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία των Εργοστασίων ΔΕΗ Μυτιλήνης και Λήμνου μέχρι 17 Ιουλίου.