ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚA

370

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

«Έρχονται« 50 μόνιμες θέσεις

 Εντός του προσεχούς διαστήματος αναμένεται να δοθεί από το ΑΣΕΠ προκήρυξη στη δημοσιότητα για την κάλυψη 50 θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η σελίδα μας «Ευκαιρίες Εργασίας» θα σας ενημερώσει με λεπτομέρειες αμέσως μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης.

—————————————————————————————————

ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΣΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Επί του παρόντος συμβασιούχοι

 Αν και αναμένεται προκήρυξη για την κάλυψη των Ταχυδρομείων με μόνιμο προσωπικό, επί του παρόντος δημοσιεύτηκε μία προκήρυξη για 42 διανομείς με 8μηνες συμβάσεις για Αθήνα και Πειραιά μόνιμου προσωπικού στα ταχυδρομεία.

—————————————————————————————————-

ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 28 φύλακες στο Σισμανόγλειο

 Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 28 ατόμων με καθεστώς πενθήμερης εργασίας ανά βδομάδα και πλήρες ωράριο (8ωρο) για την αντιμετώπιση επειγουσών περιστάσεων των Οργανικών Μονάδων, έδωσε στη δημοσιότητα το νοσοκομείο Σισμανόγλειο των Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ.Ν.Α. “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ”

(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ), απευθύνοντάς την στην Γραμματεία του Νοσοκομείου (Κτίριο Ν4 – 0 όροφος) υπ’ όψιν κας Τζάθα Αμαλίας, υπαλλήλου Τμήματος Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 213-2058443, 213-2058519).