Βασικές αρχές στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

231

Παράταση με στόχο να εξυπηρετηθούν και νέοι ενδιαφερόμενοι ανακοίνωσε χθες ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης, στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα Σεμινάρια Κατάρτισης στην Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ) της ΕΣΕΕ, στο θεματικό πεδίο: «Βασικές αρχές στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων».

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 487/2000, η οποία αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε σχετική κοινοτική οδηγία, δημιουργείται η ανάγκη σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας μας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Στόχος των προγραμμάτων είναι η συμβολή στην τήρηση των όρων και συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων – υπηρεσιών και η προστασία του καταναλωτή.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται στους εργαζόμενους και εργοδότες όλων των κλάδων που συνδέονται με τον επισιτισμό, όπως επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, λιανικού εμπορίου, διάθεσης τροφίμων (κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία) και μαζικής εστίασης (εστιατόρια, κέτερινγκ, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ.), καθώς και στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, αλλαντοποιίας, κ.λ.π..

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 ώρες (η υλοποίησή του γίνεται σε 2 ημέρες) και το κόστος είναι 80,00 ευρώ  ανά καταρτιζόμενο. Στην περίπτωση συμμετοχής από δύο και πάνω εκπαιδευομένων, το ποσό ορίζεται στα 75 ευρώ έκαστος. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και το παράβολο του ΕΦΕΤ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, θα εκδίδονται από το ΚΑΕΛΕ, προσωρινές Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Οι επίσημες βεβαιώσεις παρακολούθησης θα εκδίδονται και θα αποστέλλονται από τον ΕΦΕΤ, μετά από επιτυχή περάτωση των προβλεπόμενων εξετάσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης των καταρτιζομένων διεξάγεται με την ευθύνη του ΕΦΕΤ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Εμπορικού  Συλλόγου Μυτιλήνης, Π. Κουντουριώτη 71,  έως την Παρασκευή 17  Αυγούστου.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22510-45254, πρωινές  ώρες, από τις 10:00 έως τις 12:00.