14ο Περιφερειακό Συνέδριο | Β. Αιγαίο – Κεντρική εκδήλωση Ομιλία Πρωθυπουργού