Αρχική 22 μόνιμες θέσεις στο Εθνικό Τυπογραφείο ΦΩΤΟΣΧΟΛΙΟ-ΟΠΟΙΟ-ΑΠ-ΤΑ-ΔΥΟ-ΣΟΥ-ΑΡΕΣΕΙ

ΦΩΤΟΣΧΟΛΙΟ-ΟΠΟΙΟ-ΑΠ-ΤΑ-ΔΥΟ-ΣΟΥ-ΑΡΕΣΕΙ