“Έρχονται” 218 θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκδοθεί η προκήρυξη του ΑΣΕΠ, αφού πρώτα δοθεί η έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών, για την κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Ασύλου.

H απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Θεανώς Φωτίου για πλήρωση με μόνιμο προσωπικό 218 κενών οργανικών θέσεων στην Υπηρεσία Ασύλου δημοσιεύτηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ενώ προβλέπονται θέσεις και για το γραφείο της Μυτιλήνης.

Παράλληλα προβλέπονται και προσλήψεις που θα γίνουν από τις λίστες των “προστατευόμενων” του ΟΑΕΔ, όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος 2643/1998, που για το γραφείο της Μυτιλήνης είναι μία θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού Τριτέκνων.

Ο ακριβής αριθμός από την κατανομή των θέσεων αναμένεται με την προκήρυξη από το ΑΣΕΠ, καθώς επί του παρόντος, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της κ. Φωτίου που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνει μόνο τις θέσεις των “προστατευόμενων” κατηγοριών.

Σημειώνουμε ότι θέσεις εργασίας στην Υπηρεσία Ασύλου προβλέπονται από την προκήρυξη και για τη γειτονική Χίο και τη Σάμο.

 

Και αποσπάσεις

 

Με την ευκαιρία να σημειώσουμε ότι η Υπηρεσία Ασύλου, προκειμένου να στελεχωθεί προσκαλεί τους τακτικούς, μόνιμους ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (άρθρο 2 του Ν. 3861/2010) ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στις κάτωθι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου:

-Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου

-Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου

-Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Χίου

-Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω

-Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Λέρου.