φωτοσχόλιο

Από τις αποκαταστάσεις σκαμμάτων που δεν περνούν απαρατήρητες, καθώς με ιδιαίτερη προσοχή και μεράκι, το συνεργείο του Γεραγώτη εργολήπτη, Στρατή Ψαρρού, τετραγωνίζει το προβληματικό σημείο του δρόμου, δημιουργεί κατάλληλο υπόστρωμα για να μειωθεί ο κίνδυνος καθίζησης από το βάρος της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μετά ασφαλτοστρώνει. Το αποτέλεσμα, άριστο από λειτουργικής (αντοχή) αλλά και αισθητικής πλευράς! Κανονικά, όλες οι λακκούβες και αποκαταστάσεις δρόμων που έχουν σκαφτεί σε τμήματά τους θα έπρεπε να έκλειναν  με  αυτό τον τρόπο και όχι με κουτσουλιές ασφαλτικού υλικού, οι οποίες έχουν διάρκεια ζωής λίγων μηνών αν όχι και βδομάδων!